top of page

Çalışma Alanlarımız

İlgili olduğumuz Çalışma alanları

PHOTO-2022-04-07-21-25-50.jpg

Kekemelik

Kekemelik konuşma akıcılığının ses, hece, sözcük tekrarı, ses uzatmaları ve sessiz bloklarla kesintiye uğramasıdır. Kekemelikle bağlantılı olarak, yüz buruşturma, göz kırpma, el vurma, baş sallama, yüz gerginliği, çene ve dudaklarda gerginlik gibi ikincil davranışlar ortaya çıkar. Ayrıca, kekemeliği olan bireyler, kekemeliğe yönelik olumsuz tutum ve duyguları nedeniyle bazı ses ve sözcüklere yönelik sözcük değiştirme, erteleme gibi sözcük kaçınmaları ya da belirli konuşma ortamlarından uzak durarak durumsal kaçınma davranışları göstermektedirler.

Konuşma Sesi Bozuklukları

Sesletim (Artikülasyon) Bozukluğu
Bireyin konuşmada yer alan organlarının ardışık, uyumlu hareketleriyle belirli bir dile ait konuşma seslerini doğru telaffuz etme becerisine sesletim denir. Konuşma seslerinin çıkartılış yerinde, biçiminde, hızında, zamanlamasında ve basıncındaki hatalar ise sesletim bozukluğuna sebep olur. 


Çocuğun konuşma anlaşılırlığı 3 yaşında- %50’den 4 yaşında-% 75’ten 5 yaşında-%100’den az olması, 
Anlaşılırlığı düşük olan çocuklar konuşma sırasında seslerin yerlerini değiştirebilir/ sesleri birbiri yerine kullanması, 
Örneğin, ‘süt’ yerine ‘tüt’; ‘kapı’ yerine ‘tapı’ ‘resim’ yerine ‘yesim’

Bir Kadın ve İki Çocuk
Gülen çocuk

Gelişimsel Dil Bozuklukları

Otizmden 5 kat daha yaygın olan gelişimsel dil bozukluğu, herhangi biyomedikal bir nedene bağlı olmadan çocukların anlama ve kendini ifade etmede yaşadığı güçlüklerdir.  Çocuğunuzun 2-5 yaş aralığında 
o   Gecikmiş Konuşma semptomu ya da öyküsü olması, 
o   Söylenilenleri anlamakta zorlanması, 
o   Kısa ya da dilbilgisel olarak hatalı cümleler kurması o   Yönerge takibindeki problemler ve 
o   Düşüncelerini ifade etmek için gerekli sözcükleri çağırmadaki problemler gelişimsel dil bozukluğuna işaret eder. 

Ses Bozuklukları

Kişinin sesinin yaşına, cinsiyetine ve ait olduğu kültüre uygun olmayan perde, şiddet ve kaliteye sahip olması durumudur. Ses bozuklukları kişilerin mesleki ve sosyal yaşamlarını etkiler.

Ses şiddetinin çok kısık ya da çok yüksek olması,  Sesin çok kalın veya çok ince olması, 
Seste kırılmaların meydana gelmesi, 
Kaba, pürüzlü, nefesli ve boğuk ses özelliği, o          Zayıf ve güçsüz ses üretimi, Seste titremeler, o          Konuşurken veya şarkı söylerken daha fazla güç harcamaya başlamak, 
Konuşurken boğazda ağrı ve batma hissi, Ses bozukluğuna işaret eder. Eğer bu belirtiler varsa önce bir KBB hekime sonrasında da bir Dil ve Konuşma Terapistine başvurulmalıdır.

Çocuk Boyama
Bayrak Tutan Çocuk

Hızlı Bozuk Konuşma

Konuşmanın anormal bir hızda ve düzensiz olmasıdır. Hızlı-bozuk konuşma ve kekemelik sıklıkla bir arada görülebilir.
  o Konuşmanın aşırı ölçüde hızlı, düzensiz, sıklıkla konuyla ilgisiz sözcük veya ifadeler içermesi, 
  o Normal ses, hece, söz öbeği ya da duraklama düzeninin olmaması, 
o Konuşmanın normal akışında aşırı derecede kırılmalar görülmesi,
  o  Düzgün olmayan ritim, yanlış/eksik sesletim,
o          Söyleyeceğinden emin olamama gibi durumlar hızlı bozuk konuşmaya işaret eder.  

Disleksi

Öğrenme güçlüğü yaşa uygun zekâ seviyesi, eğitim ve çevresel koşullara rağmen, okuma, yazma ve aritmetik gibi akademik becerileri öğrenme ve kullanmada meydana gelen gelişimsel bir bozukluktur. 
Disleksi: Okumayı öğrenme, akıcı okuma, okuduğunu anlamada yaşanan güçlüktür. 
Disgrafi: Yazma becerilerini (el yazısı, heceleme ve yazılı ifade) öğrenme ve geliştirmede yaşanan güçlüktür. 
Dil ve Konuşma Terapistleri okuma ve yazma becerileri için temel oluşturan dil becerilerini özgül öğrenme güçlüğü olan bireylerle çalışır ve okul öncesi bazı belirtiler ile erken müdahale sürecinde yer alır.  

yansıma
Video oyunları oynamak

Otizme Bağlı Dil ve Konuşma Bozukluğu

Otizm sosyal becerilerde ve iletişimde problemlere neden olur ve gelişimsel bir bozukluktur. Aynı zamanda otizm spektrum bozukluğu olarak da bilinir. Her birey için problemlerin şiddeti değişiklik gösterebilir. Otizmde daha yaşamın ilk yıllarında iletişimde bazı belirtiler göze çarpabilir. Bu sebeple bebeklik döneminde 0-36. Aylar kritik dönemlerdir.

Bu dönemde göz kontağındaki sınırlılıklar 

12-18 ayda hala yürüyememe 

Bebeğinizdeki sık ağlamalar ve babıldamaların(babababa, nenene) olmaması 

1 yaşında ilk sözcüklerin olmaması ve 2 yaşında iki sözcüklü birleşimler yapamaması 

Basit yönergeleri almada görülen eksiklikler otizme bağlı dil ve konuşma bozukluğuna işaret eder.

DOWN SENDROMUNA BAĞLI DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞU

Down sendromlu bireylerde sıkça yaşanan durumların başında iletim tipi işitme kaybı ve oral motor problemlerin konuşma üretimini ve anlaşılırlığı etkilemesi gelir. İşitsel belleklerinde sınırlılıklar görülür. Jestleri ve işaret kullanmaları ise güçlü yönleridir.Yaşları ilerledikçe de alıcı ve ifade edici dil becerileri arasındaki fark açılır.Bu sebeple bebeklik döneminde 0-36. Aylar kritik dönemlerdir. 

 Bu dönemde göz kontağındaki sınırlılıklar 

12-18 ayda hala yürüyememe 

Bebeğinizdeki sık ağlamalar ve babıldamaların(babababa, nenene) olmaması 

1 yaşında ilk sözcüklerin olmaması ve 2 yaşında iki sözcüklü birleşimler yapamaması 

Basit yönergeleri almada görülen eksiklikler down sendromuna bağlı dil ve konuşma bozukluklarını işaret eder.

Bloklarla oynayan çocuk
Camsız Gözlük Takan Çocuk

Afazi

Afazi, genellikle inme veya kafa travması sonucunda ortaya çıkan ve beynin dilden sorumlu alanlarının hasarlanmasından kaynaklanan edinilmiş bir dil bozukluğudur. Genellikle beynin sol hemisferindeki dil alanlarından sorumlu alanların hasarı görülür. Afazi sonucunda konuşma üretimi ve dili anlamanın yanı sıra, tekrarlama, okuma ve yazma da etkilenebilmektedir. Her bireyde farklı etkiler görülür. Genel olarak akıcı ve tutuk olmak üzere iki tipten söz edilebilir. Tutuk afazilerde konuşma çıktısı sınırlıyken, söylenenleri anlama iyi olabilir. Akıcı afazilerde ise konuşma akıcıyken, söylenenleri anlamada güçlükler görülebilir.  

Dizartri

Dizarti, konuşmada kullandığımız yapıların uyarımının etkilenmesine bağlı olarak ortaya çıkan motor konuşma bozukluğudur. Afazi ve apraksi gibi diğer dil ve konuşma bozukluklarına eşlik edebilir. Serebrovasküler olaylar, travmatik beyin hasarları, tümörler, amyotrofik lateral skleroz, myastenia gravis, multiple skleroz, serebral palsi, parkinson gibi nörojenik hastalıklarla birlikte sıkça gözlenir. Nörojenik kökenli dil ve konuşma bozukluklarında değerlendirme ekip çalışması gerektirir. Bireylerde dizartri bulunup bulunmadığını, var ise tipini belirlemek amacıyla bireyin dil ve konuşma becerileri Dil ve Konuşma Terapistleri tarafından değerlendirilir.  

Oyuncak Trenle Oynamak
Oynayan çocukların Üstten Görünüm

İşitme Yetersizliğine Bağlı Dil Ve Konuşma Bozuklukları

Çocuklarda dil ediniminin ve konuşma gelişiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için sağlıklı işitmenin olması gerekmektedir. Geç tanılanan ve geç müdahale edilen işitme kaybı, çocuğun dil ve konuşma gelişiminde gecikmelere neden olabilir. İşitme kaybı olan çocukların dil ve konuşma gelişimini etkileyen faktörler çok çeşitlidir. Dolayısıyla dil becerileri ve konuşma çıktıları da bireye özgü olmaktadır. 

bottom of page